Steampunk is a subgenre of fantasy en speculative science fiction
Het  verwijst naar een tijd dat stoomkracht nog de primaire krachtbron was (meestal de 19e eeuw), de Victoriaanse tijd. 
Het bevat  elementen van sciencefiction en  fantasie, zoals futuristische uitvindingen en machines. 
Het is een mengelmoes van wetenschap en romantiek. 
And More: verwijst naar artikelen, kleding en accessoires die  zijdelings met steampunk  te maken hebben. .
Let op!
Wij verzenden pas uw bestelling, als wij uw betaling binnen hebben. Voor bestelling van uit het buitenland gelden andere tarieven.
Tevens rekenen $10,– administratie kosten op alle internationale orders. Dit geld niet voor kleine artikelen die per lucht post of  koerier dienst kunnen worden verzonden. Artikelen die naar het buitenland worden verzonden kunnen niet worden geretourneerd. Alle bijkomstige kosten zoals zijnde douane kosten, belastingen, verzekeringen  e.c.t. zijn voor de koper. Wij zullen de artikelen die wij naar het buitenland in overleg verzekeren. Indien mogelijk naar de waarde van het artikel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan tijdens het vervoer. 
 
Steampunk is een subgenre van fantasie of speculatieve fictie.
It refers to a time when steam power was the primary power source (usually the 19th century), the Victorian era. 
It contains elements of science fiction and fantasy, as futuristic inventions and machines. 
It is a mixture of science and romance.
And More: refers to items, clothing and accessories that laterally have to do with steampunk.
Pay attention!
We only ship your order, as we have received your payment. For ordering from abroad other rates apply. Also charge $ 10, – administration fee on all international orders. This does not apply to small items that can be sent by air mail or courier service . Items shipped abroad cannot be returned . All incidental costs such as being customs fees, taxes, insurance are for the buyer. We will in concert send the items  assure abroad . If possible, the value of the article. We are not responsible for damage caused during transport.

For questions or suggestions please contact us

Pin It on Pinterest

Share This